• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Візитка РМК

Візитка РМК

У цьому розділі ви можете знайти інформацію про історію виникнення, дані про структуру, а також інформацію про наших методистів.

Для перегляду історії РМК, перейдіть до розділу сайту "Історія".

Для перегляду інформації про організацію методичної роботи, перейдіть до розділу сайту "Структура".

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА РАЙОННОГО

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

“Підвищення рівня професійної компетентності вчителя щодо підготовки особистості, здатної до високопродуктивної індивідуальної творчості”

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДКАБІНЕТУ

§ Науково – методичне забезпечення системи дошкільноїта загальної середньої освіти.

§ Науково – методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі.

§ Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників.

§ Консультування педагогів з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу.

Мета діяльності РМК

Ø Науково – методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти.

Ø Організація науково – методичної роботи.

Ø Підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільного навчальних закладів у міжкурсовийперіод.

Ø Розвиток творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий період.

Функції методкабінету

ЦІЛЬОВІ:

Прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних

наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.

Компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації.

Інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

Трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних нових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів.

Діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників.

Моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників.

Інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів.

Організаційно - координувальна – координація діяльності циклових

методичних об'єднань району, навчальних закладів.

Соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Завідувач

Методисти:

по роботі з кадрами

з виховної роботи

з дошкільної освіти

з початкової освіти

з бібліотечних фондів

Кiлькiсть переглядiв: 534

Коментарi